top of page
[客製] Applewatch手錶帶
 • [客製] Applewatch手錶帶

  基本尺寸(Applewatch錶面尺寸):

  a. 38mm

  b. 40mm

  c. 42mm

  d. 44mm

  e.  其他 (有機會加收改尺寸數用)

   

  - 配件色:金色/銀色/玫瑰金色/槍黑色

     Apple watch會配有相應的配件 / 其他品牌的錶請寫清楚品型號及尺寸.

   

  - 皮種選擇:意大利植鞣牛革/加購+30%:法國山羊革

   

  - 免費刻名1個:
    草書刻印:可印英文名/短句子 1個,1單行 10-15個英文字母內,可免費轉燙金屬色字

   

  - 製作日數:訂製約等15~20天,根據店主工作量而有不同,

                          急單需+40%,指定日子出貨

   價格自 HK$551.00

   👨🏻父親節優惠活動

   相關產品