top of page
[客製] 對摺 掛頸證件卡套
 • [客製] 對摺 掛頸證件卡套

  此款卡套為對摺 掛頸證件卡套,

  卡位、相位位置可按需要調動,

  如沒有注明,卡位分報將會由店主決定。

  訂製包仰縮扣1個 及圓皮頸帶1條

   

  - 間格:

  3卡、2相

   

  - Size:10*8cm

   

  - 金屬配件:金/銀

  - 圓皮頸帶:原色/黑色,不設選色,隨機發送

   

  - 皮種選擇:意大利植鞣牛革/加購+30%:法國山羊革

   

  - 免費刻名1個:
    草書刻印:可印英文名/短句子 1個,1單行 10-15個英文字母內,可免費轉燙金屬色字

   

  - 製作日數:訂製約等15~20天,根據店主工作量而有不同,

                          急單需+40%,指定日子出貨

   價格自 HK$622.00

   👨🏻父親節優惠活動

   相關產品