top of page
「客製」iPhone手機殼
 • 「客製」iPhone手機殼

  貼皮機殼 印名👌🏻加手繪👌🏻加卡位👌🏻

  * 手繪需加購,建議使用植鞣牛革,效果更佳

  基本型號:

  iPhone 14, 13, 12, 11, X系列

  暫時只做iPhone

  如選項中沒有你的型號,請下單前詢問店主

   

  - Size:按不同形號

   

  - 皮種選擇:意大利植鞣牛革/加購+30%:法國山羊革

   

  - 免費刻名1個:
    草書刻印:可印英文名/短句子 1個,1單行 10-15個英文字母內,可免費轉燙金屬色字

   

  - 製作日數:訂製約等15~20天,根據店主工作量而有不同,

                          急單需+40%,指定日子出貨

   價格自 HK$214.00

   👨🏻父親節優惠活動

   相關產品